Chris Tandy er nå tilsatt og har takket ja til stillingen.  Han starter opp i stillingen  den 1.8.21.

Chris er nå oppvekstsjef i Kvæfjord kommune der han er en del av administrasjonssjefens ledergruppe.  I det ligger også rollen som overordnet skolefaglig ansvarlig. Chris er allerede en del av det interkommunale samarbeidet knyttet til skoleutvikling i Sør-Troms.  Det  betyr at han også er inne i ledelsen av skolereformen Fagfornyelsen i kommunene.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått Chris med på laget for å lede skolene i en krevende, men spennende tid i årene som kommer, sier kommunalsjef Henry Andersen.