• Nettportalen harstadregionen.no er en viktig del av prosjekt ”Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor” – forkortet VIST, med Harstadregionens næringsforening (HRNF) som prosjekteier. Styringsgruppen ledes av næringsforeningens direktør. I denne er også Sør-Troms regionråd, Harstad kommune og Kunnskapsparken Nord representert. Sistnevnte har prosjektledelsen.
  • Prosjektet finansieres av Troms fylkeskommune, Kunnskapsparken Nord, Harstad Sparebank, SpareBank1 Nord-Norge og Harstad kommune
  • Det vil komme en sluttrapport fra prosjektet innen utgangen av 1.kvartal 2014. Denne vil inneholde flere konkrete forslag i forhold til offentlig og privat sektor i by og region.
  • I februar/mars 2014 planlegges en større dagskonferanse i Harstad med søkelys på robuste kommuner/regioner og bedre samarbeid/samhandling med næringslivet.
  • Kilde: www.harstadregionen.noharstadregionen_600x452.jpg