Fredriksenhagen.JPG

Park- og idrett har nå satt inn de nye lek- og aktivitetselementene i Fredriksenhagen. Området har i tillegg fått et mykt og fallsikkert underlag med gummiheller. Lions Harstad har tatt på seg å rehabilitere sjørøverskuta de gav til parken for mange år siden. Den vil komme inn på plassen så snart den er ferdig. Også sklia vil bli oppgradert med maling og reparasjoner. Hele området vil til våren få både noe ny vegetasjon og tilpassninger til plenarealene. Nye benker med bord vil vi også sette inn. Til sist vil parken bli merket med Imella-symbolet tilsvarende det dere finner på Nupen. Det vil da bli ei markering og høytidelig åpning av Imella-plassen Fredriksenhagen. Vi regner dette vil skje til våren.

Montering av lekeapparater i Fredriksenhagen.jpg