Utdanningsvalg:

www.utdanning.no

www.vilbli.no

www.karri.no

 

Musikk:

Musikkboka vår er digital:
iMusikken.no (passord for elever får du av musikklæreren din)   Her finner du alt fra hvordan du skal spille gitar til notelære, sjanger og musikkteknologi

Spill trommer: Trommeunndervisning for helt nybegynner
+ Mr. Bean spiller usynlige trommer 
Spill gitar: Her kan du lære dine første grep - Så kan du lete på YouTube selv og lære MYE mer. Lykke til :)
Spill piano: Her lærer du oppbygningen av dine tre første akkorder (grep) som gjør at du kan spille mange sanger
Danse swing: Grunntrinn i swing
Spill ukulele: Begynnerundervisning i ukulele

 

Spansk: 

Vale - nettsidene til spanskboka vi bruker. Her kan du øve på det du skal lære i de forskjellige kapitlene i boka
Fluencia Lag din egen bruker og lær masse

Youtube - 25 ofte brukte setninger. Bare et lite eksempel på de uendelige mulighetene YouTube kan gi deg for å lære spansk - Sjekk det ut selv!
Glosetyggeren  Lag din egen gloseprøve - og øv eller del med en klassekamerat

 
Matematikk:

Lenke til matematikkbøkene digitalt: https://issuu.com/cdundervisning/docs/faktor1gb_bmblabok_red

Guide til Excel (Windows 10): http://faktor.cappelendamm.no/binfil/download2.php?tid=1935655&h=97397edc02ea82950f013f0d785fd084&sek=1924394 

Guide til Geogebra: http://faktor.cappelendamm.no/binfil/download2.php?tid=1935653&h=a8a22803cb5e1cf9559029441335e770&sek=1924394

Regelbok i matematikk: http://faktor.cappelendamm.no/binfil/download2.php?tid=1940555&h=97d43cc528ea8b9d8d0eaee07edf2146&sek=1924394

15082 Faktor Regelhefte BM 1. faktor.cappelendamm.no

Bruken av heftet Faktor Regelhefte inneholder en oppsummering av lærestoffet fra 8. til 10. trinn. Regelheftetomfatter ni emner:Tall og algebra,Likninger og ulikheter,

15082 Faktor Regelhefte BM 1. faktor.cappelendamm.no

Bruken av heftet Faktor Regelhefte inneholder en oppsummering av lærestoffet fra 8. til 10. trinn. Regelheftetomfatter ni emner:Tall og algebra,Likninger og ulikheter,

15082 Faktor Regelhefte BM 1. faktor.cappelendamm.no

Merke et område Eksempel Merk området fra B1 til C2. Løsning Venstreklikk i celle B1. osv.

Engelsk:

Lag din egen gloseprøve: Glosetyggeren 

Diverse:

http://www.116111.no/info/ - ALARMTELEFONEN for barn og unge

Barneombudet: Trenger du hjelp? Spør barneombudet - De er der for å hjelpe barn og unge 

http://www.globalis.no/ - er nyttig i fagene naturfag, samfunnsfag og KRLE

Ung.no  - er et nettsted med offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er dere mellom 13 og 20 år.

Khan Academy

Språkrådet

Mer matematikk:

Faktor 1 Grunnbok by Cappelen Damm - issuu

Faktor 2 Grunnbok by Cappelen Damm - issuu

Faktor 3 Grunnbok by Cappelen Damm - issuu