Rådmannen fikk i oppdrag av kommunestyret å utrede bruk av nettbrett i styrer, råd og utvalg som erstatning for saksdokumenter på papir.

En arbeidsgruppe ble satt sammen for å vurdere valg av type nettbrett. 3 ulike modeller fra ulike leverandører ble vurdert, men til slutt falt valget på Samsung Galaxy Tab 10.1. De andre brettene som ble vurdert var Apple iPad 2 og Lenovo Thinkpad. Alle brettene ble vurdert som gode løsninger, men utslagsgivende for valget ble fleksibilitet knyttet til administrasjon og vedlikehold av løsningene.

Stegvis utrulling

I første omgang er nettbrettene levert ut til medlemmene av kommunens formannskap. Disse skal bruke brettene i en testperiode, høste erfaringer, og komme med forslag til forbedringer. Deretter skal brettene leveres ut til alle medlemmene i kommunestyret.