Dette er godt nytt for Harstads befolkning, og vi håper det forsetter slik fremover.

To tilreisende smittet

Onsdag fikk kommunen beskjed om to nye smittede. Disse var tilreisende fra utlandet, og har ingenting med det pågående smitteutbruddet å gjøre. Den ene testen var tatt på Gardermoen 1. november. Den andre tester var tatt 2. november i Harstad. Begge de smittede er i isolasjon i Harstad. Det er kommet til en ny nærkontakt.

40 smittede totalt

Dette betyr at vi har totalt 40 bekreftet smittede, som er det samme som i VG sin oversikt. Av og til er det forskjell i statistikkene, da vi i Harstad teller de som faktisk oppholder seg eller bor i Harstad, mens de andre statistikkene teller de som er folkeregistrert i Harstad, selv om de bor andre steder.