Det skriver Troms fylke på sine hjemmesider. 
 
Bare i november ble det foretatt 16.223 flere bussreiser sammenlignet med november 2017 - en vekst på over 33.5%.
- Dette er særdeles gode tall og forsterker faktisk utviklingen fra tidligere i år, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Veksten har vært meget positiv etter omleggingen av rutene 8 mars. En omlegging med blant annet med nye rute 16.
- Fortsetter utviklingen framover er vi på rett vei mot ønsket utvikling, nemlig at flere skal ha muligheten til, og faktisk velge buss, sier Prestbakmo.
Omleggingen og styringen av rutetilbudet fra 8 mars i år er nok en stor del av forklaringen på det betydelige veksten.

- Innføringen av sanntidsystemet, med sanntidsskjermer på holdeplasser, sanntidsinformasjon på Troms reise-appen og landets kanskje rimeligste månedskort i Harstad, samt oppgradering av holdeplasser, har nok også bidratt til den betydelig veksten i antall bussreiser vi har sett og ser i Harstad, forklarer fylkesråden.
Forøvrig er man i gang med arbeidet med grunnlaget for ny anbudsperiode for buss i Harstad/Sør-Troms med oppstart i 2020, som vil styrke tilbudet ytterligere.

Se statistikken på Troms fylkes hjemmeside