Harstad kommune hadde i 3. kvartal et sykefravær på 6,3 %. Det er en nedgang på 1,1 prosentpoeng fra 3. kvartal 2015. Korttidsfraværet – det vil si egenmeldt sykefravær og sykemelding i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) er på samme nivå som i 3. kvartal 2015. Hele nedgangen skyldes færre langtidssykemeldte.

Sykefraværet innenfor de største tjenesteområdene utvikler seg positivt. Barnehagene har en nedgang i sykefraværet fra 8,5 % i 3. kvartal 2015 til 7,5 % i 3. kvartal 2016.  Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng. Skolene har også hatt en markant nedgang i sykefraværet. Skolene hadde 3. kvartal 2016 et sykefravær på 5,1 %, mens tallene for 3. kvartal 2016 viser 3,9 %. Her er nedgangen på 1,2 prosentpoeng. Helse og omsorgssektoren har samme sykefraværsprosent 3. kvartal 2016 som de hadde 3. kvartal 2015. I Helse og omsorg var sykefraværet i 3.kvartal 2016 på 9,4 %.

Tallene pr. 3. kvartal indikerer at målrettet arbeid for økt nærvær og redusert fravær har gitt resultater. Vår ambisjon er å forsterke den positive utviklingen fremover gjennom målrettet arbeid. Kommunen er blant annet med i et stort nasjonalt prosjekt med mål om å redusere sykefraværet.