Lokale organisasjoner, har ifølge lov om stadnamn § 6, rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til. Saken settes på høring til 23. mai 2015.

Sakens dokumenter er tilgjengelig ved henvendelse til Harstad kommune, Rådhusekspedisjon.

Merknader til navnesaken sendes innen fristen til Harstad kommune, 9479 Harstad ev. e-post til postmottak@harstad.kommune.no  

Alle merknader vil bli samordnet og sendt til Stednavntjenesten for norske navn i Nord-Norge.