Midtre Hålogaland friluftsråd lanserer nå sin årlige turkalender for Ofoten og Sør-Troms. Kalenderen inneholder et vell av turer og friluftsaktiviteter i friluftsrådets ni medlemskommuner. Aktivitetene gjennomføres i hovedsak av lokale lag og foreninger, men også av kommunene som er medlem av friluftsrådet og friluftsrådet selv. Kalenderen vil trykkes og distribuert i et mindre opplag og lagt ut på servicetorgene i våre ni medlemskommuner - Harstad, Narvik, Evenes, Gratangen, Lavangen, Salangen, Ibestad, Tjeldsund og Kvæfjord.

Last ned og les mer om kalenderen her: https://www.halogaland-friluftsrad.no/b/2615/naturlos-2021