Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

 

Søknadsfrist: 2. desember 2016

Fra og med i år skal det søkes gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på: www.bufdir.no.

 

Merk at tiltak som "primært har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting" er ikke lenger utelukket fra tilskuddsordningen.

 

Kontaktperson for Tilskuddsordningen i Harstad kommune:

Elin Kjernåsen, tlf. 77026186/95450383