De ansatte er en viktig ressurs for å sikre god informasjonssikkerhet i virksomheten. I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveier eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook. Det er viktig å sørge for opplæring av de ansatte slik at de skal kunne vite hva som er viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i bedriften.

Harstad kommune deltar i år på dette og alle ansatte vil blant annet få tilsendt 8 e-læringsmoduler i oktober.

Vi oppfordrer andre virksomheter i Harstad til å gjøre det samme.

Les mer på https://sikkert.no/opplaeringspakke