Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.

Harstad brann- og redningstjeneste deltar også i år i den nasjonale satsingen fra og med 10. februar, men vil utvide satsingen med fokus i perioden fram til våren 2021.

Vi har flere komfyrvakter tilgjengelig fra et samarbeid med Gjensidigestiftelsen og det «store Brannløftet» ifra 2018, og har fått tillatelse til omdisponering av disse. Vi vil i den anledning utføre utloddinger, så langt vår beholdning rekker. Våre feiere vil under boligtilsynene spørre huseier/ beboer, om de har komfyrvakt.  De som ikke har komfyrvakt, vil som en del av årets satsing, få mulighet til kostnadsfritt å tilegne seg en komfyrvakt. Alt de trenger å foreta seg, er å gi brannforebyggeren/ feieren beskjed om at de ønsker å delta i vår ukentlige trekning.

Som følge av usikkerheten omkring covid – 19 pandemien, har også Det lokale el- tilsyn gått ut med at de ønsker å gjøre en utlodning av én komfyrvakt blant sine tilsynsmottakere. De planlegger utlodningen i løpet av mai.

Lovkrav om komfyrvakt

I 2010 kom det krav om komfyrvakt i alle nye boliger, men kravet gjelder også i de tilfeller der det trekkes ny el- kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Det betyr at komfyrvakten skal være installert som en del av det elektriske anlegget. Hvis kjøkkenet ditt er eldre kan og bør du ettermontere komfyrvakt. Den enkleste formen for komfyrvakt installerer du selv og fås kjøpt i forskjellige elektro-, kjøkken-, og nettbutikker. En fast installasjon må utføres av autorisert installatør. Begge typer fungerer i utgangspunktet likt.

Hvordan fungerer komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor som overvåker kokeplatene.  Når sensoren oppdager hurtig temperaturøkning med fare for brann, gir den alarm. Dersom ingen reagerer på alarmen innen noen sekunder, brytes strømmen til komfyren.

Tilbud om komfyrvakt gjelder utover kommunens innbyggere

Tilbudet om komfyrvakter, med fokus på tørrkoking og boligens brannsikkerhet gjelder også våre samarbeidspartnere i Tjeldsund, Kvæfjord og Ibestad.  Her har vi bedt kommunene selv om å administrere tildelingen.

Andre elektriske brannårsaker

Her en utbrent micro, men også vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner viser seg å score høyt i brannstatistikken. 

Bilde2.jpg

Røykvarsleren

HUSK, om uhellet er ute,
da er hjemmets aller viktigste livredder R Ø Y K V A R S L E R E N.
Den lille detektoren er en billig forsikring, som redder liv når den virker. Sørg derfor å erstatte gamle røykvarslere, og at den du ha ikke er av typen uten batteripute, som i eksemplet til venstre i bildet under.

Bilde3.png
Bildet viser røykvarsler med og uten batteripute. I typen til venstre kan man lett sette 9V-batteriet inn feil vei. Foto: Stian Olberg, DSB, lånt fra Livredderen som kan ta liv | Brannvernforeningen

Minimumskravet, en røykvarsler i hver etasje, evt. hver boenhet, kan være utilstrekkelig for å få tidlig varsel. Seriekoblede røykvarslere kommer til sin rett, når de forbindes med de øvrige detektorer fra flere steder i boligen, samtidig som én plasseres i soverommet du benytter.