Møtet er en del av arbeidet med revideringen av Kommuneplanens Samfunnsdel 2019-2031, og ett av i alt tre åpne møter. Dette kan du lese mer om her.

  • Når: 27. mars kl. 0800-1130
  • Hvor: Lillesalen på Kulturhuset
  • Møteleder: Øivind Arvola

Program:

Åpning av møtet ved Ordfører Marianne Bremnes

Møtet åpnes ved ordfører Marianne Bremnes.

Roger Ingebrigtsen - tidligere leder for Agenda Nord-Norge - Samfunnstrender, og hvordan må Harstad tilpasse seg. Næringene våre. Samarbeidsmodeller for næringsliv, kunnskap og kompetanse.

Monica Mathiassen - rådgiver KUPA - innovasjon og nyskaping i næringslivet.

Kriss Rokkan Iversen - viserektor UiT Harstad - Universitetsbyen Harstad.

Even Aronsen og Tonje Isabell Isaksen - campustinget Harstad 

Sylvi Berg - rektor Stangnes videregående skole - Videregående skole for fremtiden.

Trine Halvorsen - skolesjef i Harstad kommune - Lek, læring og kompetanse i Harstad.

Møtet avsluttes med en workshop der vi ønsker å høre deres innspill til hva som vil være en god utvikling av Harstad kommune i årene framover.

 

Påmelding er ønskelig, slik at vi har oversikt over antall deltagere. Du kan klikke her for å melde deg på og lese mer om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Her kan du også svare på vår undersøkelse!