Den første grunnpilaren i veilederen om smittevern i skole, er at syke personer ikke skal være på skolen.

For barn på barneskolen er det noen unntak:

a.Barn som kun har rennende nese og er i normal allmenntilstand uten andre tegn til nyoppstått luftveisinfeksjon, behøves ikke holdes hjemme.

b.Barn med kun lette luftveissymptomer kan se an symptomene hjemme 1-2 dager før testing.

c.Barn med negativt testsvar holder seg hjemme til de har god allmenntilstand, men trenger ikke være helt symptomfri.

d.Det er i utgangspunktet ønskelig at alle barn med akutt oppstått luftveisinfeksjon med varighet over to dager skal testes for covid-19. Dersom testing av ulike årsaker ikke er gjennomførbart, gjelder følgende:

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan komme tilbake til skolen/SFO. Det betyr at allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake til skole/SFO. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som rennende nese (uansett farge på snørret) eller fortsatt hoster en sjelden gang. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake til skole/SFO når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

For ungdomsskole gjelder dette:

a.Elever på ungdomsskolen må være hjemme dersom de er syke og har luftveissymptomer. Det anbefales testing av alle med akutt luftveisinfeksjon. Ved lette symptomer kan man vente 1-2 dager før man ringer pandemitelefonen.

b.Selv om man tester negativt for Covid-19, må man holde seg hjemme til man er symptomfri.
Ved negativ test og dersom hoste er eneste gjenværende symptom kan man kontakte fastlege for individuell vurdering om når eleven kan returnere til skolen. Det kan også rådføres med skolens helsesykepleier i tilfeller hvor det må gjøres slike helsefaglige vurderinger.

Informasjon og kunnskapen rundt covid-19 er i stadig endring. Ovenstående regler kan derfor forandre seg med tiden.

 

Vennlig hilsen
Kommuneoverlegen, smittevernlegen og skolesjef