Harstad kommune har siden 1994 vært godkjent som et trygt lokalsamfunn, det betyr at vi har forpliktet oss til å jobbe aktivt med å forebygge skader og ulykker.

Nå går vi raskt mot mørkere tider og Harstad kommune, i samarbeid med Syklistforeningen, ønsker å fremheve viktigheten av å bruke lys på sykkelen for å bli sett og unngå ulykker. Selv om det er lyst når barna drar til og fra skolen, er det lurt å alltid ha lykter på sykkelen. Det kan jo være at de bestemmer seg for å dra til venner etter skolen for eksempel.

Synlig syklist er Syklistforeningens årlige nasjonale høstaksjon hvor betydningen av lys og refleks på sykkelen står sentralt og Harstad kommune har fått 200 sett med oppladbare lykter som vi kan dele ut til skoleelever. I år skal vi i tillegg gjennomføre Sykkelfiks og vi er så heldige at vi har fått ansatte fra Sama-anlegget i kommunens Drift og utbyggingstjeneste med på laget!

I Harstad skal vi gjennomføre aksjonen 28.- 30 september. Alle elevene på 5. trinn på Harstad skole, 5. trinn på Bergseng skole og mellomtrinnet på Sørvik skole får utdelt oppladbare sykkellykter. I tillegg tilbyr vi gjennom Sykkelfiks en sykkelsjekk til de av elevene som har fått beskjed fra skolen. Det kan ikke gjøres reparasjoner, men enkle ting som for eksempel enkel justering av gir/bremser vil kunne gjennomføres. Sykkelsjekken gjennomføres med en sjekkliste som også fungerer som «lapp-hjem» til foreldrene med en oversikt over det som eventuelt må repareres på sykkelen.

Vi håper at oppmerksomheten rundt temaet fører til at flest mulig tar frem sykkellyktene og at flere barn sykler på en trygg sykkel når aksjonen er over.