Ottar Håløygs plass ligger midt i Harstad havn, ved siden av Gammelbrygga. I dag er det en sliten gressplen og asfalt som preger plassen, men i fremtiden skal det bli en attraktiv park med et godt og variert tilbud for barn i ulike aldre, kunst og plassbygde benker.

Lekne landskapsformer

Lillian Sharma i Harstad kommune er prosjektleder, og arbeidene starter nå i nærmeste fremtid. 

- I henhold til sentrumsplanen skal Ottar Håløygsplass opparbeides som park og lekeplass, og eksisterende asfalterte parkeringsplass skal fjernes. Deler av  promenaden vil også rustes opp med plassbygde benker og fast dekke. Det vil etableres gode oppholdsplasser med blanding av universelt utformet møblering og uformelle, lekne landskapsformer, sier Sharma. 

Lekeplassen skal gi et godt og variert tilbud for barn i ulike aldre.

- Lekeplassen vil skjermes mot trafikkert gate, med en utforming som ivaretar innsyn gjennom støyskjermer med glassfelt. Totalt blir det cirka 2000 kvadratmeter ny lekeplass, park og promenade med benker og belysningsanlegg skal etableres. Det skal også etableres sykkelparkering, samt dypoppsamlere for småbåthavn.

Kunststien

Ottar Håløygsplass er også en del av Kunststien , hvor utforming av plassen sees i en helhetlig sammenheng og forlengelse av den «Nye havnepromenaden» mot nord, som ferdigstilles i juni.

- Statuen av Los Anders Holte, laget av Johan B. Hygen vil få en ny plassering ved Nordics nye prosjekt på Larsneset, mens  "Skarven" av Hans Gjertsen beholdes på Ottar Håløygsplass. «Lystreet» som er en midlertidig kunst-installasjon på vinterhalvåret, får fast strømuttak.

Totalt er byggekostnadene for prosjektet rundr 8,5 millioner kroner. 

Fakta

  • Prosjektleder: Lillian Sharma
  • Byggeleder: Tom Fredrik Hess
  • Entreprenør: 2tal utemiljø anleggsgartner as
  • Kostnad bygging : 8,55 mill inkl. mva (inkl adm kostnad m.m 12.mill)
  • Fremdrift: oppstart uke 25 , sluttfrist : 1.11.2020 (høsten ,oktober 2020)