Harstad kommune og utbyggerne av leilighetsprosjektene rundt Harstadhamn har gått sammen om å lage en sjønær park i området. Dette er en de av den store transformasjonen Harstad sentrum nå opplever – der slitne uteområder oppgraderes og gjøres om til parker, møtesteder og lekeområder.

Parken

Når alt av arbeid er ferdig i 2022, vil området fremstå med en ny promenade, grønne parkområder og tilgang til sjøen. Det skal settes opp benker og grill, småbåthavna beholdes, og den gamle krana bevares som et historisk element ved sjøen. Den eksisterende kaia skal rives og erstattes med ny fylling i sjøen.

Bytter ut kunstverk

I tråd med vedtak fra kommunestyret er kunstverket Atlantis tatt ut av parken i Harstadhamn.

Som erstatning for kunstelement som skulle ha lekefunksjon, er det satt inn et balanse/klatrestativ. Dette er flerfunksjonelt og kan brukes av små og store barn til å klatre, hoppe og sitte på.  Lekearealet er lokalisert bak kranen, og har også godt med benker.

Opsjoner på amfi mot sjø vil ikke realiseres grunnet at det blir for høye kostnader. Det blir allikevel et flott parkområde med benker, ny belysning, grillplass, lekeareal og småbåthavn som planlagt.