Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gir nå kommunene mulighet for å søke om midler til stimulering for etablering av bredbånd til private og næringsliv.

Under 10 Mbit/s

Departementet har endret sine fordelingsnøkler mellom fylkene som en konsekvens av at Telenors 100 år gamle kobbernett legges ned. Fordelingsnøkkelen er nå basert på antall husholdninger som ikke har bredbånd med minst 10 Mbit/s, og husholdninger som har bredbåndstilbud med nedlasningsintervall 10-30 Mbit/s, men bare basert på Telenors kobbernett (fasttelefon og internett).

Områder

På bakgrunn av reglene fra Nkom planlegger Harstad kommune å søke på de nasjonale midlene til områdene:

  • Kilbotn
  • Nordvika
  • Sørvikmark
  • Storvannet Syd
  • Strekningen Fauskevåg – Tjeldsundbrua

Det er kun disse områdene som tilfredsstiller Nkoms krav for å få tilskudd i denne omgang, da de har en hastighet mellom 10 – 30 mbit, og kun har tilgang via kobber. Områder hvor det er tilgang til alternative kommunikasjonsformer faller utenfor denne tildelingen.

Ren kommersiell utbygging

Før søknaden sendes, er det et krav om at planen legges ut til høring for å avdekke om det er kommersielle interessenter som har planer å bygge ut i det samme området. Fylkeskommunen har publisert høring på Doffin mot leverandørene om det planlegges etablering av bredbåndstilbud i de områdene som er nevnt ovenfor.

Dugnad

Nkom er i sine tildelingskriterier opptatt av lokalt engasjement som kan være med på å få utbyggingskostnadene ned. I den anledning trenger vi en oversikt over hvem som kan tenke seg å delta med dugnad og eventuelt kunne tenke seg å knytte seg til en bredbåndsløsning dersom det blir utbygging.

Dugnad i denne sammenheng kan dreie seg om å hjelpe til med å rydde skog og evt. grave grøft inn til eget hus. Tilknytning er interessant i forhold til å se hvor stort kundegrunnlaget kan bli for en potensiell innbygger. Den enkelte husstand som vil knytte seg til et slikt bredbåndsnett må oftest betale en etableringsavgift. En slik kostnad vil variere alt etter hvilken tilbyder som evt. bygger ut, men som regel vil det ikke overstige Kr. 5000,-.

Meld din interesse

Meld din interesse for bredbånd i disse områdene før 28. mai.

Blir det utbygging, vil det bidra til at områdene blir enda mer attraktive, og folk kan få et bredere tilbud av digitale tjenester. Det kan kanskje også bidra til at flere eldre kan bo hjemme lenger og få nye, gode kommunale tjenester. Det er viktig at man tenker langsiktig nå når denne sjansen byr seg.

Avhengig av interesse

En oppgradering vil gi en hastighet på 30 mbit eller mer.  Men det er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor mange som melder sin interesse for å skaffe seg bredbånd. Erfaringsmessig blir tilknyttingsprisen for abonnenter betydelig større om man kommer senere og bestiller bredbånd enn i selve utbyggingsfasen.

NB! For at Nkom skal gi støtte til utbygging er det nødvendig at flest mulig tegner seg på interesselistene. Disse listene vil være med på å prioritere hvem som får utbygging i denne omgang.

Er du interessert, meld din interesse ved å fylle ut skjemaet under. Du finner gårds- og bruksnummer her: https://kommunekart.com/klient/harstad. Klikk på din eiendom, og ditt gårds- og bruksnummer kommer opp i høyre hjørne. 

Ser du ikke skjemaet under, kan du finne det her