I fjor startet arbeidene med ny gang- og sykkelvei samt flere kollektivholdeplasser øverst  i Rødbergveien. Dette er et kommunalt delprosjektet i Harstadpakken. Arbeidene nærmer seg ferdigstillelse, og første lag asfalteres onsdag 1. og torsdag 2.juli. Asfaltarbeidene starter onsdag morgen hvor gruset kjørevei asfalteres fra krysset til dagligvarebutikken Kiwi i nord og videre sørover til Statens vegvesen sin trafikkstasjon. Asfaltering av gruset gang- og sykkelvei over samme strekning skjer også torsdag.

Kjøreveien vil ikke bli stengt, men det må påregnes noe redusert fremkommelighet.

Det blir brukt manuell trafikkdirigering, og kommunen oppfordrer publikum til å utvise aktsomhet samt følge skilting og manuell dirigering.

Skulle det koke litt i blodet for at vi gjør dette samtidig som arbeidene i "Lokket" medfører sine egne trafikale utfordringer, kan du tenke på at når arbeidene i Rødbergveien er over, så har vi håndtert overvannsproblematikk og bundet sammen gang- og sykkelvei - med ny belysning - langs hele Rødbergveien. I tillegg kommer det nye Harstadpakke-busskur med sanntid. Ny vann- og avløp infrastruktur er også delvis skiftet og delvis bygget nytt i prosjektet. Så vi håper dere har forståelse for at dette må gjøres nå.