Ottar Håløygs plass er en liten grønn lunge ved havna som nå skal rustes opp. Det ble tidligere i år vedtatt en reguleringsplan for Indre havn og Ottar Håløygs plass. I planen legges det også til rette for gjestehavn (korttids-leie) og en utvidelse av småbåthavna, med faste plasser.

Stenger parkeringsplassene

Frem til den endelige utformingen er klar, etableres det midlertidige aktiviteter for å gjøre området mer attraktivt.

Lillian Sharma

- Prosjektet etableres midlertidig under Festspillene. Noen av installasjonene kan stå lenger dersom tiltaket er populært. Det vil etableres aktiviteter både på parkarealet (gresset), parkeringsareal og grusdekket, sier Lillian Sharma, landskapsarkitekt i Harstad kommune. Det er ikke de eneste endringene:

Parkeringsplassen vil males med kreative tegninger av kommunes parkavdeling, og det blir utplassert skateelementer. Det vil også etableres en midlertidig innkjørsel for vareleveringen til Havnepaviljongen.

Fargerike benker som også kan brukes til lek vil plasseres ut, Det kommer i tillegg basketballkurv og bordtennisbord. Utstyr til bordtennis kan lånes gratis inne på Havnepaviljongen.

Andre plasseringer

Det kan også tenkes noen installasjoner etter Festspillene får andre plasseringer i sentrum hvor det er behov for mer aktivitet.

- Her er det bare å komme med innspill, til for eksempel kommunens BYLAB kontor som er åpent ut juni, sier Sharma.

Den fremtidige parken

- Når vi skal utforme parken slik den skal bli i fremtiden, skal vi ta hensyn til kontakt med vannet og utsikt mot fjordrommet. Vi skal legge til rette for aktiviteter for barn i form av lekeapparater og spennende utforming av park. Vi skal også skape gode oppholdsplasser med blanding av universelt utformet møblering og uformelle, lekne landskapsformer for ulike ligge- og sittestillinger. Parkarealet skal også skjermes mot trafikkstøy fra Sjøgata, med støyskjermer i glass med innsyn til parken fra fortauet. Det blir sikret samspill med Kunststien, serveringssted, varelevering, bobilparkering og lignende, samtidig som vi ivaretar gangtraséer og sykkelparkering. Vi skal lage en park som er skjermet mot trafikken, men samtidig klare å invitere inn i parken, sier Sharma.