Arbeidene er i full gang, og vil pågå ut oktober. Det er cirka 400 dekar på kommunens eiendom som skal tynnes og hogges nå. Der det før var to-tre meter mellom stammene, blir det nå minst fem.  Der turgårene i dag ser rett inn i en svart og tett skog langs deler av Fjellvegen, vil det etter hvert bli lyst og åpent mellom gapahuken i krysset ved Grønnkollen og oppover mot Musvannet.Det betyr bedre forhold for den resterende skogen og et mer åpent og tilgjengelig naturområde, med en bred trasé helt fram til turlagets hytte på Grønnkollen. Dermed kan man kommer til med løypemaskin.

Det er viktig at folk viser aktsomhet i nærheten av hogstmaskiner og holder en trygg avstand på minst 60 meter. Tømmerlunner skal av sikkerhetsgrunner ikke klatres på.

Drifta gjennomføres av Nordnorsk Bioenergi og tynningsvirket leveres fjernvarmeanlegget på Hjellholmen.

Prosjektleder for ryddingen er skogrådgiver Gyrd Harstad