Harstad kommune er klar en ny runde med rehabiliteringen av Fjellveien i Folkeparken denne høsten.

Prosjektet startet i 2017. Da ble løypenettverket fra gapahuken Femmerkrysset til gapahuken Katedralen/jentejoggen utvidet. Vi fortsetter arbeidet med utskifting av defekte stikkrenner, grøfting og utvidelse av turveien der det er mulig. Til slutt kommer det nytt toppdekke av grus.

Tuftepark

I tillegg til oppgradering av Fjellveien skal kommunen i gang med etableringen av Tufteparken og utsiktsrydding (hogst).

Derfor må brukere av Folkeparken påvente seg en del anleggsarbeid i parken utover høsten. Av hensyn til sikkerhet ber vi om at alle viser hensyn og respektere sperringer som blir satt opp når det pågår anleggsaktivitet.

Til slutt blir dette veldig bra! Velkommen til Folkeparken i Harstad.