Ottar Håløygsplass er nå klar til bruk under Festspillene. Her er montert både sandkasser med sitteplasser, basketkurs på nylagt asfalt, bordtennisbord og skateramper.

Mens de andre elementene blir stående en stund, hvis det blir populært, vil skaterampene bli flyttet til busstorget så snart kommunen har fått lagt nytt asfalt-dekke.

Parkeringsplassene erstattes

Her vil vi ta deler av parkeringsplassen og la skatere boltre seg fritt. Parkeringsplassene som forsvinner, vil erstattes med plassene som er etablert ved havna.

VI kommer til å legge på ny asfalt, slik at det er lettere å rulle, og rampene vil bli flyttet slik at området på busstorget kan brukes til aktiviteter. Dette er helt i tråd med tidligere innspill og ønsker, og en del av en helhetlig sentrumsutvikling.

Mitt Harstad

Før kommunen startet med opprustingen av torget, samlet vi inn en rekke innspill, ønsker og synspunkter på hva som skulle være i sentrum. Mange foreslo skatepark akkurat der vi nå legger den, Plasseringen er også i tråd med intensjonene i sentrumsplanen og prosjektet «Mitt Harstad».

Innspill

Vi vil ta inn rampene når snøen kommer, men er tiltaket populært kan de settes ut neste vår igjen.  Vi ønsker innspill fra skatere og andre brukere på hva de syns er bra og mindre bra med tiltaket.Send din tilbakemelding til lillian.sharma@harstad.kommune.no