- Dette er spennende også for oss, sier sykepleier i Harstad kommune, Tina Nyhammer. Hun er blant de første i kommunen som får opplæring på maskinen som skal hjelpe brukere av hjemmetjenesten med å ta rett medisin til rett tid på en enkel og god måte.

Automatisk dosering hjemme

Den automatiske medisineringsmaskinen plasseres hjemme hos brukere som over lang tid tar medisin regelmessig. Maskinen sørger så for en komplett og helt automatisk medisindosering, der rett dose medisiner automatisk kommer ut av maskinen til fastsatt tid. Brukeren er dermed ikke avhengig av at en hjemmesykepleier kommer hjem til seg for å kunne ta medisinen.

Mer selvstendig

Velferdsteknologi-4.jpg- Det er mange fordeler. Brukeren får bedre oppfølging, og helsetilstanden og livskvaliteten forbedres når legemidlene tas regelmessig. Den langtidsmedisinerte kan bo hjemme lenger og blir mer selvstendig i hverdagen, sier Øyvind Arntzen, avdelingsleder ved hjemmetjenesten sentrum i Harstad kommune.

Harstad kommune har i første omgang bestilt 16 slike maskiner, og denne uka er de første plassert ut hos brukere.

Tilpasset

- Det er mange fordeler med slik teknologi. Vi eliminerer menneskelige feil som kan oppstå ved normal legemiddeldosering, vi kan fjernovervåke systemet slik at vi ser om brukeren har tatt ut medisinen til rett tid, og vi kan kommunisere med brukeren, sier Arntzen. Har ikke brukeren tatt medisinen ut av maskinen, sendes det en melding til hjemmehjelpssentralen, som da kan undersøke årsaken nærmere.

- Samtidig står brukeren friere i sin hverdag. Han eller hun slipper å vente på en hjemmesykepleier som kanskje i en travel hverdag er forsinket, og man kan tilpasse tidspunktet for medisineringen etter brukerens behov, ikke vårt, sier avdelingslederen.

Velferdsteknologi

Medisinmaskinen er en del av såkalt velferdsteknologi, og en del av Harstad kommunes satsing på området. Dette er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Andre eksempler som kan komme er elektroniske dørlåser, mobile trygghetsalarmer og sporingsteknologi (GPS).

Samarbeid

Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

- Vi samarbeider nå med Kvæfjord kommune om innføring av medisinmaskinene, og har et prosjekt sammen med Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund og Evenes om overordnet arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger sier kommunalsjef Rita Johnsen.
- Staten oppfordrer til interkommunalt arbeid på området, og vi har fått tilskudd via Fylkesmannen i Troms til et interkommunalt samarbeid for planlegging og innføring av velferdsteknologi i Sør-Troms. I det videre kan det bli aktuelt å samarbeide med Vågan kommune og flere Lofot-kommuner for å ytterligere styrke kommunene i arbeidet, sier Johnsen.

Bistå der man trengs mest

Velferdsteknologi-3.jpg- Dette er noe vi vil se mer av. Vi tror at bruk av mer teknologi gjør at flere kan mestre sitt eget liv så lenge som mulig, flere kan bo hjemme tryggest mulig samt at helse- og omsorgstjenestene får større fleksibilitet og kan bruke medarbeidere på de oppgavene der de trengs mest, slik at sykepleiere som Tina Nyhammer kan bistå der hun trengs mest, sier Arntzen.