Onsdag 22. desember ble de tatt i bruk for første gang. 

For de som ønsker å benytte seg av laderne er det tre alternativer for betaling. SMS, RFID-brikke, eller superchargeappen. Parkering er inkludert mens du lader,og er begrenset til en time.

Laderne er etablert i regi av Harstad kommune i et samarbeid mellom:

  • Harstad kommune v/ Drift- og utbyggingstjenesten (Har det overordna ansvaret for driften av ladepunktene)
  • Fri Energi A/S    (leier ut 2 mobile ladere til Harstad kommune i ett år)
  • Polarkraft A/S (I samarbeid med Fri Energi leverer de betalingsløsning til hurtigladerne. Det er også ansvarlig for kundeservice for ladepunktene og leverandør av energi/strøm.)

Dette er en midlertidig løsning som vil være i 2022 med mål om at det i slutten av 2022 skal være på plass en permanent løsning for lyn-/hurtiglading for el.biler. Harstad kommune har i tillegg 6 ladere med kapasitet på 11-22 kw. Det blir også 24 slike ladere i parkeringshuset som er under bygging i Hvedings gate. De blir ferdigstilt i juni 2022.

Kostnader:

Driften av hurtigladerne har en årsramme på cirka 200.000 kroner, som blir finansiert med inntekter fra salg av ladetjenestene.