Det pågår flere prosjekter i Folkeparken nå; både tilrettelegging for utendørs egentrening ved hjelp av treningsapparater, skogshugst og utbedring av stier og Fjellveien. 

Nå er grunnarbeidet til Tufteparken ferdig. Det gjenstår å montere apparatene og forskjønne området.

Rehabiliteringen av Fjellveien påfor fortsatt, der det legges nye stikkrenner der det er nødvendig, I tillegg er det grøfting, enkel hogst og til slutt skal det legges nytt toppdekke av grus.

Fra denne uka begynner Magnus Ellingsen å rydde fire utsiktspunkter langs Fjellveien. De blir til sammen på cirka 20 dekar.

Oppgradert fjellvei til hit.jpg
Store deler av Fjellveien opp til Musvannet vil bli utbedret. Her er forskjellen på bredden på ny og gammel vei. Foto: Eli-Jeanette Olsen