For de som ikke har mulighet til å registrere seg elektronisk, vil vi bistå via pandemitelefonen.

Ring 415 71 800 og tast 2 når du blir bedt om å velge tjeneste.

VIKTIG: Før du ringer - ha klart personnummer og mobilnummer vi kan kontakte deg på senere. Du må taste 2 når skal velge tjeneste, slik at du kommer til noen som kan hjelpe deg med registreringen.

Du kan se åpningstidene til pandemitelefonen her