Forrige uke presenterte SpareBank 1 Nord-Norge sin nye strategi for hvordan en halv milliard skal løfte Nord-Norge, og i dag kommer de første 4,5 millionene til Harstad: Byens unge får sitt eget aktivitets- og lekeområde, som en del av den planlagte kunststien fra Samasjøen til Sjøkanten senter. 

– Dette vil være med på å gjøre sentrum av Harstad mer attraktivt og levende, ikke minst fordi vi nå kan legge til rette for at hele familien kan bruke tid der. Vi skal etablere lekeområdet i det som er en av byens største styrker, nærheten til havet, sier Bremnes.

Ferdig høsten 2019

Aktivitets- og lekeområdet blir plassert på havnepromenaden, og Harstad kommune regner med den står ferdig høsten 2019. På mykt underlag vil byens yngste da kunne hoppe på og mellom gummikuler, gå på slak linje eller slappe av på slyngebenker – for å nevne noe.

Utsmykkingen og tilretteleggingen av hele havnepromenaden har en samlet prislapp på 6,4 millioner kroner. SpareBank 1 Nord-Norges bidrag på 4,5 millioner er øremerket barnas aktivitets- og lekeområde. Forutsatt politiske vedtak, er planen at Harstad kommune selv dekker resten av prosjektet.

Viktige møteplasser

SpareBank 1 Nord-Norges Samfunnsløft er delt inn i fem strategiske retninger, eller kategorier. Banksjef Mona Slåtto Olsen sier prosjektet i Harstad vil være et fyrtårn for den største av dem, nemlig arenaløftet.

– Gjennom arenaløftet skal vi støtte møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Kunststiens lekeområde vil være med på å skape et levende byrom i Harstad, og går derfor som hånd i hanske inn i vår nye strategi. Mange av Nord-Norges byer og tettsteder trenger slike steder som gjør at vi bruker fritid ute – og sammen, sier Slåtto Olsen.

Lokale krefter

I april ba SpareBank 1 Nord-Norge landsdelen om innspill på hvordan de skal bruke en halv milliard kroner på å utvikle Nord-Norge. Siden den gang er 10.000 svar lest og analysert, ikke minst de mange som kom fra Harstad. Slik er disse innspillene blitt til Samfunnsløftet, som ble presentert i bankens lokaler torsdag i forrige uke, i ei samsending med hele Nord-Norge. Samtidig åpnet SpareBank 1 Nord-Norge søkeportalen for alle som vil søke om penger, og dermed bli med på Samfunnsløftet.

– Det var lokale krefter som i sin tid etablerte sparebanker, der overskuddet skulle gå tilbake til samfunnet. Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av at samfunnet fortsatt har den største eierandelen i banken og dermed fortsatt får den største delen av utbyttet. På samme måte er det lokale krefter som har staket ut kursen for å bruke dette overskuddet. Nå er det lokale krefter, ideer og visjoner som skal realisere strategien. Det har vi nå et godt eksempel på her i Harstad, sier Slåtto Olsen.

FAKTA: Samfunnsløftet

Samfunnsløftet er SpareBank 1 Nord-Norges nye strategi for bruk av samfunnsutbyttet de neste tre årene. I 2017 var samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge på nærmere en halv milliard kroner. Strategien baserer seg på 10.000 svar fra hele landsdelen, etter at SpareBank 1 Nord-Norge ba om innspill på hvordan samfunnsutbyttet kan bidra til å utvikle Nord-Norge.
Samfunnsløftet er delt inn i fem kategorier:

  • Arenaløftet skal støtte møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Her kan landsdelen søke om støtte til anlegg for idrett, kunst og kultur. Kategorien omfatter også initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord, større festivaler og tiltak for å utvikle levende byrom.
  • Innovasjonsløftet skal senke terskelen for nytenking og kommersialisering av ideer, og bidra til innovasjonstakt i det eksisterende næringslivet. Her ønsker SpareBank 1 Nord-Norge søknader om prosjekt som vil innovere eller forbedre et produkt eller en prosess som er viktig for Nord-Norge. I dette løftet ligger det også støtte til aktører som vil skape innovasjon hos andre.
  • Ungdomsløftet skal bidra i de store prosjektene som løfter landsdelens unge talent, kompetanse, framtidstro og mestring. Her ønsker SpareBank 1 Nord-Norge søknader på stipend for å utvikle talent, og på prosjekt som løfter hverdagen for nordnorsk ungdom.
  • Lokalsamfunnsløftet er rigget for de mange små og store prosjektene som springer ut av det lokale engasjementet og som er tuftet på dugnadsvilje. Her kan lokale lag og foreninger søke om støtte til utstyr, arrangement og øvrige prosjekt som knytter lokalsamfunnet sammen.
  • I kunnskapsløftet skal SpareBank 1 Nord-Norge videreutvikle Konjunkturbarometeret for Nord-Norge og bidra til møteplasser for kunnskapsdeling, for eksempel konferanser.

Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av at samfunnet fortsatt har den største eierandelen i banken og dermed fortsatt får den største delen av utbyttet. Det var lokale krefter som i sin tid etablerte sparebanker ved at noen skjøt inn grunnkapital. Det gjorde de ikke for egen vinning, men for lokalsamfunnets beste. Overskuddet skulle gå til «allmennyttige formål» der hvor kundene bodde.