Asfalt Landsasveien

Oppgraderingen av Landsåsveien er en del av Harstadpakken, og består i hovedsak av 1,1 kilometer nytt fortau på Landsåsveien, fra krysset ved Seljestadveien og opp til Bjørnhågen. Det er et av prosjektene i kommunal regi i Harstadpakken, og har en prislapp på 24 millioner kroner, og oppstart var i april 2016.

Det skal fremstå som ferdig til 2. oktober, og denne uken startet asfaltarbeidene i kjørebanen

- Det betyr en del venting for bilistene, sier kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune. Men det er lagt opp til å gjøre det så smidig som mulig for de kjørende. 

- Det er hjelpemannskaper på plass som vil lede trafikken forbi asfaltarbeidene, så det ene kjørefeltet vil være åpent for trafikk. Etter klokken 2000 på kveldene, kan man benytte begge feltene. Dette vil pågå fram til onsdag, sier Arvola.

– Dette prosjektet legger til rette for myke trafikanter, bedre fremkommeligheten og rett og slett trygge veier å gå på, sier Fred Erik Fredly, prosjektleder for kommunale delprosjekter i Harstadpakken.