Barnehage- og skolehverdagen tilpasses nå de nye oppdaterte smittevernveilederne, som i større grad er tilpasset normal drift, men med de kjente smitteverntiltakene som avstand, hygiene og at de som er syk blir hjemme.

De fleste av tjenestene innen helse og omsorg er også gjenåpnet med smitteverntiltak. Det er i praksis den nye normalen. Der vi er i ferd med å gjenåpne, lages det nå rutiner og tiltak for å unngå smitte. Der flere samles, slik som aktivitetssentrene, kameratklubben og dagsentrene, vil vi komme tilbake til etter hvert med retningslinjer for god og sikker drift.

Her er en grov oversikt over de kommunale tjenestene som har vært stengt, og status i dag:
 

Tjeneste Status Endringer
Kameratklubben Delvis stengt Delvis stengt
Pårørendebesøk i insititusjon Delvis åpning Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Besøksbegrensing i omsorgsboliger Delvis åpning Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Støttekontakttjeneste Delvis åpning Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Kanebogen avlastning Gradvis oppstart Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Støttekontakt Gradvis oppstart Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Skoler Gradvis oppstart Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Aktivitetssentrene Stengt Noe alternativ aktivitet
Dagaktivitetstilbud Stengt Noe alternativ aktivitet
Dagsenter  Stengt Noe alternativ aktivitet
Harstad fritidssenter Delvis åpen Noen digitale tjenester
Hjemmesykepleie Åpen Normal drift
Praktisk bistand Åpen Normal drift
Jordmortjenesten Åpen Normal drift
Miljørettet helsevern  Stengt Omdisponert personell
Trygge lokalsamfunn Stengt Omdisponert personell
Bibliotek Stengt Planlegger delvis åpning
Kulturskole Delvis åpen Skole via video/digitalt
Idrettshaller Stengt Stengt
Radio Harstad Stengt Stengt
Korttids- og rehabiliteringsavd.  Åpen Åpen med redusert kapasitet pga beredskap
Familiens hus Delvis åpen Åpent for foreldreveiledning
Gruppeaktiviteter Delvis åpning Åpent med smitteverntiltak
Pårørendebesøk Delvis åpning Åpent med smitteverntiltak
Skolehelsetjenesten  Delvis åpning Åpent med smitteverntiltak
Helsestasjon for ungdom Delvis åpning Åpent med smitteverntiltak
Fysioterapeuter med driftsavtale ved private institutt Åpen Åpent med smitteverntiltak
Fysioterapi både barn og voksne  Åpen Åpent med smitteverntiltak
Ergoterapitjeneste barn/voksne Åpen Åpent med smitteverntiltak
Logopeditjeneste voksne Åpen Åpent med smitteverntiltak
Rehabilitering i hjemmet Åpen Åpent med smitteverntiltak
Frisklivssentralen Åpen Åpent med smitteverntiltak
Sosialmedisinsk avdeling - Rus og psykiatritjenesten Åpen Åpent med smitteverntiltak
Sosialmedisinsk avdeling - Rask psykisk helsehjelp Åpen Åpent med smitteverntiltak
FACT - Sør Troms Åpen Åpent med smitteverntiltak
Helsestasjon for barn Åpen Åpent med smitteverntiltak
Barnehager Åpen Åpent med smitteverntiltak
Kino Åpen Åpent med smitteverntiltak
Fotballbaner Åpen Åpent med smitteverntiltak
Vaksinasjonskontoret Delvis åpent Delvis åpent med smitteverntiltak
Helsestasjon for studenter  Stengt Åpnes når UiT åpner