Barnehage- og skolehverdagen tilpasses nå de nye oppdaterte smittevernveilederne, som i større grad er tilpasset normal drift, men med de kjente smitteverntiltakene som avstand, hygiene og at de som er syk blir hjemme.

De fleste av tjenestene innen helse og omsorg er også gjenåpnet med smitteverntiltak. Det er i praksis den nye normalen. Der vi er i ferd med å gjenåpne, lages det nå rutiner og tiltak for å unngå smitte. Der flere samles, slik som aktivitetssentrene, kameratklubben og dagsentrene, vil vi komme tilbake til etter hvert med retningslinjer for god og sikker drift.

Her er en grov oversikt over de kommunale tjenestene som har vært stengt, og status i dag:
 

Tjeneste Status Endringer
Kameratklubben Åpen Åpent med smitteverntiltak
Pårørendebesøk i insititusjon Åpen Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Besøksbegrensing i omsorgsboliger Åpen Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Støttekontakttjeneste Delvis åpning Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Kanebogen avlastning Gradvis oppstart Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Støttekontakt Gradvis oppstart Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Skoler Åpen Gradvis oppstart med smitteverntiltak
Aktivitetssentrene Åpen Åpent med smitteverntiltak
Dagaktivitetstilbud Stengt Noe alternativ aktivitet
Dagsenter  Stengt Noe alternativ aktivitet
Harstad fritidssenter Delvis åpen Åpent med smitteverntiltak
Hjemmesykepleie Åpen Normal drift
Praktisk bistand Åpen Normal drift
Jordmortjenesten Åpen Normal drift
Miljørettet helsevern  Åpen Noe redusert aktivitet. Omdisponert personell
Trygge lokalsamfunn Åpen Redusert aktivitet. Omdisponert personell
Bibliotek Åpen Åpent med smitteverntiltak
Kulturskole Åpen Åpen
Idrettshaller Åpen Åpent med smitteverntiltak
Radio Harstad Delvis åpen Delvis åpen
Korttids- og rehabiliteringsavd.  Åpen Åpen med redusert kapasitet pga beredskap
Familiens hus Åpen Åpent med smitteverntiltak
Gruppeaktiviteter Delvis åpning Åpent med smitteverntiltak
Pårørendebesøk Åpen Åpent med smitteverntiltak
Skolehelsetjenesten  Åpen Åpent med smitteverntiltak
Helsestasjon for ungdom Åpen Åpent med smitteverntiltak
Fysioterapeuter med driftsavtale ved private institutt Åpen Åpent med smitteverntiltak
Fysioterapi både barn og voksne  Åpen Åpent med smitteverntiltak
Ergoterapitjeneste barn/voksne Åpen Åpent med smitteverntiltak
Logopeditjeneste voksne Åpen Åpent med smitteverntiltak
Rehabilitering i hjemmet Åpen Åpent med smitteverntiltak
Frisklivssentralen Åpen Åpent med smitteverntiltak
Sosialmedisinsk avdeling - Rus og psykiatritjenesten Åpen Åpent med smitteverntiltak
Sosialmedisinsk avdeling - Rask psykisk helsehjelp Åpen Åpent med smitteverntiltak
FACT - Sør Troms Åpen Åpent med smitteverntiltak
Helsestasjon for barn Åpen Åpent med smitteverntiltak
Barnehager Åpen Åpent med smitteverntiltak
Kino Åpen Åpent med smitteverntiltak
Fotballbaner Åpen Åpent med smitteverntiltak
Vaksinasjonskontoret åpen Åpent med smitteverntiltak
Helsestasjon for studenter  Stengt Åpnes når UiT åpner