Biblioteket åpnerVi har innført noen regler for å å kunne låne bøker trygt og enkelt: 

Åpningstider:

 • Vi holder åpent mandag til fredag kl. 11.00-16.00, og lørdager kl. 11.00-14.00.

Endringer:

 • Inntil 20 lånere på biblioteket samtidig. Samboende familier regnes som en låner.
 • Barn under 15 år har kun adgang i følge med foreldre/foresatt.
 • Lånerne kan være 20 minutter i biblioteket per besøk, dette av hensyn til smitteforebygging og for å unngå kødannelse.
 • Leker og pynt er fjernet.
 • Musikkavdelingen, spillavdelingen og vintagekroken holdes stengt.
 • Tidsskrifter og aviser er ikke tilgjengelig i lokalet, tidsskrifter kan bestilles på forhånd.
 • Alle sittemøbler er fjernet fra hele biblioteket.
 • Det er satt opp pleksiglass i skrankene.
 • Det vaskes tre ganger hver dag på berøringspunkter og flater. 

Utlån:

 • Du som låner legger lånekort med strekkoden opp på anmerket sted på skranken.
 • Du legger bøker og annet materiale med strekkoden opp, på anmerket sted på skranken.
 • Bibliotekaren skanner bøker, lånekort og annet materiale til utlån.
 • Bestilt materiale henger på knaggerekker ved skranken. Våre ansatte betjener bestilt materiale.

Innlevering:

 • Vi åpner for innlevering av bøker og annet materiale.
 • Innlevering kan kun foregå innenfor bibliotekets åpningstider.

God bok!