Ved målestasjonen ved RV 83 på Seljestad måles konsentrasjonen kontinuerlig, og data overføres til nettstedet www.luftkvalitet.info

Kommuneoverlegen oppfordrer befolkningen, og da særlig personer med luftveissykdommer og alvorlige hjertekarsykdommer til å følge med på publikumssidene, og planlegge sin aktivitet ut fra anbefalingene som gis her.

Det måles spesielt høye konsentrasjoner  av svevestøv ettermiddag/ kveld, men også i morgenrushet ser vi at verdiene er høye. Når vinterlufta er kald og klar, er forurensningen på sitt verste. Noen ganger får vi såkalt temperaturinversjon over lengre tid, et værfenomen der temperaturen øker jo høyere du kommer i troposfæren og den kalde luften legger seg nærmest bakken. Siden kald luft er tyngre enn varm luft, er luftlaget med inversjon svært stabilt og fungerer som et lokk over byen. Dermed blir forurensningen nede ved bakken fanget der.

Utsatte grupper bør i slike perioder unngå å oppholde seg i nærheten av høyt trafikkert vei.

Sjekk luftkvaliteten i Harstad og les mer om luftforurensning og helseeffekter på www.luftkvalitet.info