I dag la Statens vegvesen Region nord frem forslaget til handlingsprogram for de fire neste årene. Handlingsprogrammet er en konkretisering av Nasjonal transportplan, og sier i detalj hvor mye penger som skal brukes på de ulike prosjektene i regionen. I forslaget går det frem at regionen setter av 80 millioner til Harstadpakken. Dette er 100 millioner mindre enn de 180 millionene som kommunestyret i Harstad og fylkestinget i Troms la til grunn i sine vedtak om utvidet finansiering av Harstadpakken, som ble fattet vinteren 2017. - Vi registrerer at det statlige bidraget blir mindre enn forutsatt, og dette er veldig beklagelig. Nå må styringsgruppen sette seg ned og se hvordan vi kan løse denne utfordringen, sier Marianne Bremnes (Ap), ordfører og leder av styringsgruppa i Harstadpakken. - Kommer det ikke mer penger må vi enten kutte noen prosjekter eller kompensere dette med å øke bompengesatsen. Mest sannsynlig blir det nødvendig legge frem saken på nytt for både kommunestyret og fylkestinget, så får politikerne bestemme hvordan vi skal løse dette på best mulig måte, sier Bremnes. Handlingsprogrammet skal nå ut på høring til fylkeskommunene, med frist 1. januar 2018. Deretter blir det vedtatt, med eventuelle justeringer.