Ansatt- og foresattversjonen av appen Min Skole har den siste tiden ikke fungert skikkelig for enkelte. Det har dukket opp feilmeldinger og enkelte har ikke fått logget inn. 
Appene er nå oppdatert av leverandøren Visma, og bør slettes og lastes ned på nytt for de som opplever problemer.

Appene finner du her: 

Man kan også logge inn på Min skole via nettsiden her