Harstad kommune har utarbeidet forslag til Miljø- og energiplan 2017-2021.  Planen beskriver aktuelle miljøutfordringer og målsetninger, og foreslår strategier og tiltak for å nå disse målene.

Miljø- og energiplanen sendes nå ut på åpen høring og skal senere sluttbehandles av kommunestyret i juni 2017. 

Høringsfrist er satt til 19. april 2017

 

 Høringsuttalelse sendes til postmottak@harstad.kommune.no eller

Postadresse: Harstad kommune c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt:

Miljørådgiver Tyra Meininger Saudland,

Telefon: 77 02 61 20 / E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no