Både offentlige og private, foretak, institusjoner og organisasjoner kan søke, og man kan få inntil kr 40 000 i støtte til å gjennomføre språktiltak.

https://sametinget.no/aktuelt/sok-sprakprosjektmidler-til-spraktiltak-i-forbindelse-med-samisk-sprakuke-2020.8011.aspx

Frist for å søke midler er allerede 23. september.

Les mer her:

https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/tilskudd/sprak/tilskudd-til-samiske-sprakprosjekter/