Harstad kommune har lenge jobbet for at flere skal få raskere nettilgang. Med støtte fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) jobbes det nå med å få til bedre bredbåndstilbud på Grytøya, Sandsøya, søndre del av Bjarkøy, Stornes og Aun. Harstad kommune fikk lagt en fiberkabel til Lundenes skole i 2017, og la samtidig til rette for videreutbygging av fibernettet.

En oppgradering vil gi en hastighet på 30 mbit eller mer.  Men det er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor mange som melder sin interesse for å skaffe seg bredbånd. Erfaringsmessig blir tilknyttingsprisen for abonnenter betydelig større om man kommer senere og bestiller bredbånd enn i selve utbyggingsfasen.

Blir det utbygging, vil det bidra til at Øyriket blir enda mer attraktivt, og folk kan få et bredere tilbud av digitale tjenester. Det kan kanskje også bidra til at flere eldre kan bo hjemme lenger og få nye, gode kommunale tjenester. Det er viktig at man tenker langsiktig nå når denne sjansen byr seg.

Er du interessert, meld din interesse ved å fylle ut skjemaet under. Har du skrevet deg opp på ei interessentliste for fiber til Øyriket i fjor høst eller senere, trenger du ikke fylle ut dette skjemaet.