Beskrivelse av enheten:

Medkila barneskole, 1.-7. årstrinn. Skolen har også SFO-tilbud.

For nærmere informasjon kontakt rektor/enhetsleder:
Britt Krogh Johansen
Telefon: 77 02 64 42
Mobil: 95 44 45 04
E-post: britt.krogh.johansen@harstad.kommune.no

Mer informasjon på skolens egne nettsider.