Onsdag 21. oktober ble det markert at Stikkveien 7 - det gamle sykehjemmet på Sama er tatt i bruk igjen. Det ble bygget i 1977 som aldershjem, og ble omgjort til sykehjem på 90-tallet. Beboerne flyttet over til Bergsodden sykehjem da det sto ferdig i 2014. Så ble det bestemt at bygget skulle gjøres om til kommunale leiligheter samt kontorer for avdeling psykisk helse.

Nå er bygget tatt i bruk, og avdelingsleder Ole Kristian Lundberg fikk æren av å klippe snora, mens varaordfører Espen Ludviksen og leder for helse- og omsorgsutvalget, Kjetil Bjørkelund, holdt i hver sin ende.