Verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme, er en internasjonalt anerkjent FN-dag som markeres 2. april hvert år, for å øke bevisstheten rundt autisme og autismespekterdiagnoser.

Motvirke isolasjon

- Vi har siden 2015 hatt et fast fritidstilbud annenhver tirsdag for de med høytfungerende autismeforstyrrelser (også kjent som Asberger) i våre lokaler på Møteplassen på Stangnes, sier Karin Anna Øvervatn, som også er koordinator for fritidstilbudet Møteplassen A/S. Mellom 25 og 30 personer har vært innom tilbudet, men i snitt er det rundt sju som møter disse tirsdagene i tidsrommet mellom kl 1800 – 2100.

Vanskelig å komme

- Målet er å motvirke isolasjon og ensomhet, forebygge tilleggsvansker, som psykiske lidelser, bidra til identitetsutvikling og gi bedre sosiale ferdigheter og kommunikasjon, sier Øvervatn.  Hun opplever at flere har tenkt å komme, men synes det er vanskelig å komme av seg selv, spesielt voksne.
- Vi ønsker at dette skal være et lavterskeltilbud, med faste rammer og forutsigbart program, sier hun.

Seks av tusen

I Norge er det i dag omtrent seks av tusen som har en autismespekterforstyrrelse. Det vil statistisk si at cirka 150 personer i Harstad har autismespekterforstyrrelser. Dette kan ikke kureres, men tiltak kan hjelpe mennesker med autismespekterforstyrrelser og deres familier til å fungere bedre i hverdagen.

Oftest hos gutter

Symptomene ved autismespekterforstyrrelse varierer fra person til person. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter, og for Asperger syndrom er det åtte ganger flere gutter enn jenter som rammes. Mens guttene ofte er overopptatt av tekniske ting, kjøretøy eller data, er jentene ofte overopptatt av dyr, språk, bøker eller popgrupper.

Lokalforening

Autismeforeningen er representert i Harstad ved Tommy Nilsen som er likepersonkoordinator i fylkeslaget, og koordinator i lokalforeningen Nettverksgruppe Harstad ASD. ASD er forkortelse for autismespekterdiagnoser.

- Nettverksgruppe Harstad ASD er en pårørendegruppe for foreldre og pårørende med barn/unge voksne/voksne med autismespekterdiagnose. Vi teller i dag rundt 30-35 familier tilknyttet nettverket vårt, sier Nilsen.

Tanken bak nettverksgruppen er at foreldre og pårørende skal finne støtte i hverandre og dele av sine erfaringer på godt og vondt, gleder og sorger, lufte frustrasjoner og øyne nye håp.

- Dette være seg relatert til utfordringer vi som foreldre opplever med våre barn/voksne barn i hverdagen eller utfordringer våre barn/voksne barn opplever i forbindelse med skole eller arbeid, sosialt nettverk eller andre arenaer, sier han.

- Vi har et godt nettverk i Harstad, men vi vet at det er flere som trenger et slikt nettverk, og som burde prøvd seg på tirsdagmøtene. Derfor håper vi at pårørende og personene tar kontakt, slik at de kommer i et nettverk, sier Nilsen.

Ny sang og samarbeid

I Harstad brukes konserten som tidligere fribymusiker Abazar Hamid holder i Harstad bibliotek, til å markere autismedagen. Abazar Hamid er glad for å kunne bidra til mer oppmerksomhet rundt autisme.

Gjennom nettverket og konserten til Abazar håper han at man kan nå ut til andre grupper for erfaringsutveksling.

- Mange bruker musikk og andre kunstarter til egenterapi, og jeg er glad for å kunne bruke denne anledningen til å skape oppmerksom om autisme og tilbudene som finnes. Dette gir konserten en ekstra dimensjon, sier Hamid.

I tillegg så kommer gruppen Orfus, og kanskje det blir urfremføring av en ny låt i løpet av konserten.