Veiens beskaffenhet er per nå slik at det ikke er forsvarlig, verken med hensyn til kjøretøy eller vei å tillate større belastning enn 1,5 tonn per aksling. Dette tiltaket vil vedvare fram til bæreevnen i veien tillater at dette endres tilbake. Renovasjon er tillatt, og det er tillatt for busser å kjøre opp til Sollifjellet alpinsenter.