Kommunestyret i Harstad kommune vedtok i møte 3.9. 2020 følgende:

Harstad kommunestyre vedtar «Målsettinger hjorteviltforvaltningen i Harstad kommune 2021 – 2025» jfr. utvalgssaksnummer 20/134.

Disse målsettinger for hjorteviltforvalningen gjelder for jaktsesongen 2021 og videre.

Du kan lese dokumentet her.