Vi vet at mange gledet seg til å kunne skøyte i Generalhagen. Harstad kommune har sammen med Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank investert i en mobil skøytebane som skulle settes opp i starten av mars.  

Dette er et skøyteanlegg på vel 350 kvadratmeter som vil være opplyst om kvelden, og kan brukes av alle.

Nå må vi utsette monteringen av anlegget til høsten, på grunn av innreiserestriksjonene.

Fagfolkene som skal montere skøytebanen er svenske. Med bakgrunn i innreiserestriksjonene som nylig er innført av norske myndigheter er det nå ikke mulig å ta inn utenlandsk personale for denne typen arbeid. Monteringsarbeidet faller heller ikke inn under UDI sine unntaksbestemmelser for innreise til Norge.

Det er enda usikkert når reiserestriksjonene oppheves, og et sesongavhengig anlegg som dette vil nå ha en betraktelig kortere brukstid enn først ansatt hvis vi setter det opp dette halvåret. Derfor har vi besluttet å utsette montering og åpning til høsten 2021 – så snart det blir værforhold for det.

616558_Generalhagen_Forprosjekt_høy (002).jpg

Generalhagen står foran en betydelig opprusting. Vi vil i 2021 lage en plan for hvordan parken skal oppgraderes og åpnes opp mot byen, slik at den kan bli tatt mer i bruk enn i dag. Prosjektet tar utgangspunkt i skisseprosjekt utarbeidet av Harstad kommune. I dette ligger flytting av paviljong som allerede er gjort, samt planlegging av en ny scene. Selve arbeidene i Generalhagen vil starte opp i 2022.