Det er for tiden utfordrende å få tak i nok sommervikarer, blant annet i hjemmetjenesten. 

For at hjemmetjenesten skal kunne levere nødvendig helsehjelp er vi nødt til å trekke ned på praktisk bistand i siste del av ferieavviklingen. Dette vil bety at noen som har vedtak om husvask, ikke vil kunne få dette i denne perioden. 

Vi håper på forståelse for at vi må ty til slike tiltak.