Ly for stormen - ungdomskonferansen. november.jpg

Program:

08.30- 09.00              

Ankomst Thon hotell 

Frukt og mineralvann

09.00                          

Ytringsfrihet og demokrati: Er det nå så viktig?      

Innledning og prosessarbeid v/ Hege Kallbekken fra Narvik Fredssenter

10:30

Pause

10:45

Hva er sportsvasking?                                               

Ole Gunnar Solheim, Amnesty International

11.15                          

Lunsj                                                                       

Restauranten på Thon

12:00

Konsertforedrag om solidaritetsarbeid                             

Marthe Valle 

13:00

Pause

13:15

Kan mangel på ytringsfrihet drive artister på flukt? 

Intervju med Harstad kommune sine 4 fribymusikere

14:00

Slutt

 

Konferansen støttes av:

fritt-ord-logo-svart-liggende.jpg