Harstad kommune satser systematisk på livsglede for eldre. Harstad har allerede to sertifiserte Livsgledehjem; Bergsodden og Stangnes. Fem andre sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg er i ferd med å bli det. 
Ett av kriteriene for å bli Livsgledehjem, er samarbeid mellom generasjoner. Elever fra valgfaget "Sal og scene" ved Seljestad ungdomsskole har i høst besøkt Olavsgården for samtaler med beboerne. I møte med eldreomsorgen lærer elevene å kommunisere og samspille med både ledere, ansatte og eldre, samt å sette andres behov i sentrum og bruke seg selv. Samtidig har elevene jobbet frem et arrangement for de eldre, med sang, dans og musikk. Dette ble nylig holdt på Seljestad ungdomsskole, til stor begeistring for beboerne.