Hageavfall (1).png

Åsegarden massedeponi

For levering av hageavfall for private abonnenter. 

Åpningstider

 • Torsdag 12. mai kl 1200 - 2000
   
 • Fredag 13. mai kl 1200 - 1600
 • Lørdag 14. mai kl 1200 -1600
   
 • Mandag 16. mai kl 1200 - 2000
 • Onsdag 18. mai kl 1200 - 2000
 • Torsdag 19. mai: kl 1200 - 2000
   
 • Fredag 20. mai kl 1200 - 1600
 • Lørdag 21. mai kl 1200 - 1600
   
 • Mandag 23. mai kl 1200 - 2000
 • Tirsdag 24. mai kl 1200 - 2000
 • Onsdag 25. mai kl 1200 - 2000
 • Mandag 30. mai kl 1200 - 2000
 • Onsdag 1. juni kl 1200 - 2000
 • Tirsdag 7. juni kl 1200 - 2000
 • Onsdag 8. juni kl 1200 - 2000

Fra uke 24, mandag 13. juni:
Kun mandager: kl 1200 - 2000

Fra uke 37, mandag 12. september:
Kun mandager kl 1200 - 1800 

Det er ikke mulig å levere hageavfall utenom åpningstidene. Følg skilting og anvisning.

For nærmere opplysninger: ring Harstad kommune 77026000 eller 48 02 63 76

 

 

 

 

 

 


 

Bjarkøy massedeponi (Sundvolsskruen)

 • Ved spørsmål kontakt Toralf Rognli mobil 915 27 310.