Fortsatt er det lite tilsig i dammen på grunn av kulde og manglende nedbør. Tankvognen etterfylte i vannverket hver tredje time under lekkasjen for å opprettholde vannforsyningen. Etter at lekkasjen er tettet er frekvensen for etterfylling nå nede i to etterfyllinger pr døgn.

Har kjørt vann gjennom natten etter vannlekkasje