Det skal legges en vannledning fra Blåveisbakken og ned til kaia på Esso-tomta, slik at båtene som legger til får stabil vannforsyning. Det betyr at brukere av Stien langs sjøen som skal passere Esso-tomta, vil bli berørt.

Ber brukerne følge anvisningene

Vi skal legge til rette for en smidig passering så langt det lar seg gjøre, etter hvert som gravearbeidene nærmer seg kaikanten. Det betyr at man kan bruke Stien langs sjøen fra Samasjøen og passere området rundt Esso-kaia, men man må følge anvisningene på plassen.

Spør hvis du lurer på noe

Det er smidige, hyggelige og praktisk anlagte ansatte fra Harstad kommune som utfører arbeidene, så hvis det er noe man lurer på angående arbeidene og fremkommelighet, er det bare å ta direkte kontakt. De løser det meste på stedet.

Parkering

Det er ikke mulig å parkere på nordsiden av byggene ved kaia. Det er lagt til rette for parkering sør for kaiområdet.

Tid

Arbeidene vil ta noen uker. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det tar, siden det er usikkert hva vi treffer på når vi graver oss nedover mot kaia. Men i løpet av en måned antar vi at vi er ferdig.